ดอกไม้ประจำจังหวัดชัยภูมิ

February 28, 2015 admin No comments

ดอกกระเจียว

ดอกไม้ประจำจังหวัดชัยภูมิ

ดอกไม้ประจำจังหวัด ชัยภูมิ
ชื่อดอกไม้ ดอกกระเจียว
ชื่อสามัญ Siam Tulip
ชื่อวิทยาศาสตร์ Curcuma
วงศ์ ZINGIBERACEAE
ชื่ออื่น กาเตียว (ตะวันออกเฉียงเหนือ), จวด (ใต้), อาวแดง (เหนือ)
ลักษณะทั่วไป กระเจียว เป็นพืชล้มลุกมีเหง้าอยู่ในดิน จะพักตัวในฤดูหนาวและร้อน เมื่อถึงฤดูฝนจึงจะเริ่มผลิใบและดอก ใบยาวคล้ายใบพาย ออกใบและดอกพร้อมกัน ต้นสูงประมาณ 2 ฟุต ดอกสีเหลืองในแดง กาบดอกสีม่วง ออกดอกพร้อมกัน
การขยายพันธุ์ แยกหน่อ
สภาพที่เหมาะสม อากาศชื้นเย็น
ถิ่นกำเนิด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ตามเขตชายแดนไทย-ลาว และตามเขตชายแดนไทย-เขมร

Related Posts

Loading Facebook Comments ...

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
image