ดอกไม้ประจำจังหวัดชัยนาท

February 28, 2015 admin No comments

ดอกชัยพฤกษ์

ดอกไม้ประจำจังหวัดชัยนาท

ดอกไม้ประจำจังหวัด ชัยนาท
ชื่อดอกไม้ ดอกชัยพฤกษ์
ชื่อสามัญ Javanese Cassia, Rainbow Shower
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cassia javanica L.
วงศ์ LEGUMINOSAE
ชื่ออื่น ขี้เหล็กยะวา
ลักษณะทั่วไป ลำต้นสูง 15–25 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดรูปร่ม แผ่กว้าง ใบประกอบขนนก รูปไข่แกมรูปรี ใต้ใบมีขน ออกดอกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง มี 5 กลีบ สีชมพู โคนคอดเป็นก้านดอกจำนวนมากออกดอกช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน
การขยายพันธุ์ โดยการเพาะเมล็ด
สภาพที่เหมาะสม ดินทราย ชอบแสงแดดจัด
ถิ่นกำเนิด อินโดนีเซีย และแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Related Posts

Loading Facebook Comments ...

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
image