ดอกไม้ประจำจังหวัดจันทบุรี

February 25, 2015 admin No comments

ดอกเหลืองจันทบูร

ดอกไม้ประจำจังหวัดจันทบุรี

ดอกไม้ประจำจังหวัด จันทบุรี
ชื่อดอกไม้ ดอกเหลืองจันทบูร
ชื่อสามัญ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Dendrodium friedericksianum Rchb. f.
วงศ์ ORCHIDACEAE
ชื่ออื่น หวายเหลืองจันทบูร
ลักษณะทั่วไป เป็นกล้วยไม้ที่มีลำลูกกล้วยลักษณะเป็นโคนเล็กแล้วค่อยโป่งไปทางตอนปลายขนาดลำยาวมาก บางต้นยาวถึง 75 เซนติเมตร เมื่อลำแก่จะเป็นสีเหลืองโดยด้านข้างของลำจะมีใบอยู่ทั้งสองข้าง ออกดอกในเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน ช่อดอกออกตามข้อของลำ ออกดอกเป็นช่อๆ ละ 2–4 ดอก กลีบดอกเป็นมัน รอบแรกดอกจะเป็นสีเหลืองอ่อนแล้วจะค่อยๆ เข้มขึ้นจนเป็นสีจำปา ปากสีเข้มกว่ากลีบ ในคอมีสีแต้มเป็นสีเลือดหมู 2 แต้ม ขนาดดอกโตประมาณ 5 เซนติเมตร
การขยายพันธุ์ แยกลำ
สภาพที่เหมาะสม เป็นกล้วยไม้รากอากาศ ชอบอากาศชื้น
ถิ่นกำเนิด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออก

Related Posts

Loading Facebook Comments ...

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
image