ดอกไม้ประจำจังหวัดกาญจนบุรี

February 25, 2015 admin No comments

ดอกกาญจนิกา

ดอกไม้ประจำจังหวัดกาญจนบุรี

ดอกไม้ประจำจังหวัดกาญจนบุรี-ดอกกาญจนิกา

ดอกไม้ประจำจังหวัด กาญจนบุรี
ชื่อดอกไม้ ดอกกาญจนิกา
ชื่อสามัญ Night Flower Jasmin
ชื่อวิทยาศาสตร์ Nyctathes arbotristis
วงศ์
ชื่ออื่น
ลักษณะทั่วไป เป็นไม้พุ่มยืนต้นขนาดกลางสูงประมาณ 15 เมตร ใบเดี่ยวออกเป็นคู่ สลับกันไปตามข้อของต้น สีเขียวมีขนอ่อนๆ ออกดอกเป็นช่อ ตามส่วนยอดและโคนก้านใบ แต่ละช่อมีดอกประมาณ 5-8 ดอก ดอกสีขาวมี 6 กลีบ กลีบดอกจะบิดเวียนไปทางขวางคล้ายกังหัน ปลายกลีบเหมือนหางปลา วงในดอกเป็นสีแดงแสด หลอดดอกสีแง เกสรเป็นเส้นเล็กละเอียดซ้อนอยู่ในหลอดดอก มีกลิ่นหอม บานกลางคืน ออกดอกตลอดปี
การขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด ตอนกิ่ง และปักชำ
สภาพที่เหมาะสม ดินร่วนซุยระบายน้ำได้ดี ความชื้นปานกลาง แสงแดดจัด
ถิ่นกำเนิด ประเทศอินเดีย

Related Posts

Loading Facebook Comments ...

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
image