จังหวัดภาคเหนือมีกี่จังหวัด มีจังหวัดอะไรบ้าง

February 19, 2015 admin No comments

ภาคเหนือ อยู่ทางเหนือสุดของประเทศไทย ติดกับประเทศพม่าและประเทศลาว

ภาคเหนือประกอบไปด้วยจังหวัดน้อยใหญ่จำนวนทั้งสิ้น 9 จังหวัดคือ
1. จังหวัดเชียงราย (ชื่อเดิม โยนกเชียงแสน)
2. จังหวัดเชียงใหม่ (ชื่อเดิม นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่)
3. จังหวัดน่าน (ชื่อเดิม นันทบุรีศรีนครน่าน)
4. จังหวัดพะเยา (ชื่อเดิม ภูกามยาว)
5. จังหวัดแพร่ (ชื่อเดิม เวียงโกศัย)
6. จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ชื่อเดิม เมืองยวม)
7. จังหวัดลำปาง (ชื่อเดิม เขลางค์นคร)
8. จังหวัดลำพูน (ชื่อเดิม หริภุญชัย)
9. จังหวัดอุตรดิตถ์ (ชื่อเดิม เมืองพิชัย)

ภูมิประเทศของภาคเหนือเต็มไปขุนเขาน้อยใหญ่สลับซับซ้อน โดยเฉพาะบริเวณตอนเหนือสุด เช่น จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และน่าน โดยมีจุดสูงสุดของภาค (และของประเทศ) อยู่ที่ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ทางตอนเหนือของภาคนั้นจะมีภาษาไทยที่มีสำเนียงเป็นของตนเองเรียกว่า คำเมือง หรือภาษาเหนือนั่นเอง

Related Posts

Loading Facebook Comments ...

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
image